Tag: kisahadam

NABI ADAM ‘ALAIHISSALAM

Allah Subhanahu wa Ta’ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam ‘alaihis salam, Dia berfirman: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al Baqarah: 30) Yakni makhluk yang satu dengan…